Agropika Elbasan

    Agropika Elbasan

          Drejtoria e Bujqësisë, Lagjia “Shën Koll”, Rruga “Nikolla Puka”, kati Përdhes

     info@azhbr.gov.al