AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Shkarko dokumentin:  Kërkesë për Informacion

                                          Urdhër për tarifat e dhënies së informacionit