AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

 

Email:       

Tel:          

Adresa:     Rruga "Muhamet Gjollesha", Nr. 56, Tiranë 

Orari:        e Hënë - e Enjte     08:00 - 16:30

                e Premte                08:00 - 14:00