AGROPIKAT

Ku ndodhemi?

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Adresat e Agropikave: 

-“Agropika” Fier, pranë Tregut të ri të Fruta Perimeve;

-“Agropika” Vlorë, pranë Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë Vlorë;

-“Agropika” Durrës, Njësia Administrative Rashbull;

-“Agropika” Lushnje, në QTTB Lushnje, pranë Zyrës së Drejtorisë së Bujqësisë Lushnje;

-“Agropika” Korçë, ish-Zyrat e Taksave Bashkiake, përballë Pazarit të Korçës;