Aplikim ONLINE në kohë reale me ZERO DOKUMENTA , bazuar në “VETËDEKLARIM”
 

– Kryefjala e vitit 2018 do të jetë “Thjeshtëzimi i procedurave të aplikimit” për të gjitha skemat mbështetëse, nëpërmjet aplikimit online.

– Faza e I-rë e aplikimit do të realizohet mbi bazën e vetdeklarimit nga ana e aplikantit për të dhënat e kërkuara nga “Formulari i aplikimit”, i cili mund të aksesohet dhe plotësohet online duke evituar dokumenta fizike në deklarim.

-Aplikimi do të bëhet i mundur nëpërmjet portalit qeveritar e–Albania (https://e-albania.al/).

Shkarko informacion: Skemat Kombëtare