Njoftime për vende vakante
27/11/2017
Panairi “Shqipëria punon Tokën”
28/11/2017

Programet dhe politikat bujqësore

Informohuni mbi programet më të reja, politikat e strategjitë në bujqësi

IPARD

Programi i mbështetjes së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Bashkëfinancim me Fonde nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Shqiptare


Skemat Kombëtare

Mbështetja e Bujqësisë

Prodho Shqip - Tregëto Shqip- Konsumo Shqip


Fermeri shqiptar

Bujqësia e së ardhmes

Prodho Shqip - Tregëto Shqip- Konsumo Shqip