24/07/2017

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Praktikë në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Bazuar në VKM nr. 395,  datë 29.4.2015 të Këshillit të […]
08/05/2017

Takim me fermerët e qarkut Fier mbi mundësinë e mbështetjes në nivel ferme

Takim me fermerët e qarkut Fier mbi mundesitë e mbështetjes në nivel ferme