11/01/2018

Inagurimi i Agropikës në Fier, si njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimit ndaj fermerit

Inagurimi i Agropikës në Fier, si njësi e drejtpërdrejtë e ofrimit të shërbimit ndaj fermerit […]