Listat e renditjes paraprake të aplikantëve

Masa 1: Mbjellje e mollës
Masa 2: Mbjellje e qershisë
Masa 3:Mbjellje arrash
– Mbjellje arrash
– Mbjellje Arrash pas Rialokimit (Maj 2018)
Masa 4:Mbjellje lajthi dhe shegë
– Mbjellje lajthi dhe shegë
– Mbjellje lajthi dhe shegë pas Rialokimit (Maj 2018)
Masa 5: Mbjellje gështenje
Masa 6:Mbjellje ullishteje
– Mbjellje ullishteje
– Mbjellje ullishteje pas Rialokimit (Maj 2018)
Masa 7: Plotësim i numrit të bimëve në ullishte të degraduara
Masa 8: Mbjellje agrume
Masa 9: Mbjellje vreshti
Masa 10: Mbjellje luleshtrydhe
Masa 11:Mbjellje bimë medicinale aromatike
– Mbjellje bimë medicinale aromatike
– Mbjellje bimë medicinale aromatike pas Rialokimit (Maj 2018)
Masa 13: Ujitje me pika
– Ujitje me pika
– Ujitje me pika pas Rialokimit (Maj 2018)
– Ujitje me pika pas Rialokimit 2 (Gusht 2018)
Masa 14: Instalimi i sistemit të ngrohjes me pelete
–  Instalimi i sistemit të ngrohjes me pelete
–  Intalimi i sistemit të ngrohjes me pelete pas Rialokimit (Maj 2018)
– Instalimi i sistemit të ngrohjes me pelete pas Rialokimit 2 (Gusht 2018)
Masa 15: Zëvendësim plastmasi në serra ekzistuese
–  Zëvendësim plastmasi në serra ekzistuese pas Rialokimit 2 (Gusht 2018)
Masa 16: Prodhim i bostanoreve në tunele
– Prodhim i bostanoreve në tunele
– Prodhimi i bostanoreve në tunele pas Rialokimit (Maj 2018)
Masa 17: Rrjeta për mbrojtjen e prodhimit nga breshëri
– Rrjeta për mbrojtjen e prodhimit nga breshëri pas Rialokimit 2 (Gusht 2018)
Masa 18:Polenizimi i kulturave perimore në serra
–  Polenizimi i kulturave perimore në serra
–  Polenizimi i kulturave perimore në serra pas Rialokimit (Maj 2018)
Masa 19: Instalim në serra për automatizim dhe sensorë
Masa 25: Implementimi dhe çertifikimi Global GAP
Masa 26: Për standardet IFS BRC dhe /ose FS
Masa 27: Ferma BIO pas Rialokimit (Maj 2018)
–  Ferma BIO
–  Ferma BIO pas Rialokimit (Maj 2018)
Masa 28: Standardi ISO 22000.2005
Masa 30: Për lindje në të imta dhe gjedh
Masa 31: Enë të çertifikuara për transportin e qumështit
Masa 37: Mbështetje për dorëzim e qumështit lëndë e parë
Masa 38: Mbështetje e Bbletarisë
– Mbështetje e bletarisë
– Mbështetje e bletarisë pas Rialokimit (Maj 2018)
Masa 41: Mbështetje për pikat e grumbullimit dhe fermerët për vlerën e fidanëve të perimeve
Masa 42: Dorëzim prodhimi peshkimi
Masa 43: Mbjellje të lashta