Listat e renditjes paraprake të aplikantëve

Masa 1: Mbjellje e mollës
Masa 2: Mbjellje e qershisë
Masa 3:Mbjellje arrash
– Mbjellje arrash
– Mbjellje Arrash pas Rialokimit
Masa 4:Mbjellje Lajthi dhe Shege
– Mbjellje lajthi dhe shegë
– Mbjellje Lajthi dhe Shege pas Rialokimit
Masa 5: Mbjellje gështenje
Masa 6:Mbjellje ullishteje
– Mbjellje ullishteje
– Mbjellje Ullishte pas Rialokimit
Masa 7: Plotësim i numrit të bimëve në ullishte të degraduara
Masa 8: Mbjellje agrume
Masa 9: Mbjellje vreshti
Masa 10: Mbjellje luleshtrydhe
Masa 11:Mbjellje bime medicinale aromatike
– Mbjellje bime medicinale aromatike
– Mbjellje Bime Medicinale Aromatike pas Rialokimit
Masa 13: Ujitje me pika
– Ujitje me pika
– Ujitje me Pika pas Rialokimit
Masa 14: Instalimi i sistemit të ngrohjes me palete
– Masa 14: Instalimi i sistemit të ngrohjes me palete
– Masa 14: Intalimi i sistemit te ngrohjes me pelete pas Rialokimit Maj 2018
Masa 15: Zevendesim i plastmasit ne sera ekzistuese
Masa 16:Prodhim i bostanoreve ne tunele
– Prodhim i bostanoreve ne tunele
– Prodhimi i Bostanoreve ne Tunele pas Rialokimit
Masa 17: Rrjeta per mbrojtje prodhimi
Masa 18:Polenizimi i kulturave perimore ne sera
– Masa 18: Polenizimi i kulturave perimore ne sera
– Masa 18: Polenizimi i kulturave Perimore ne Sera pas Rialokimit Maj 2018
Masa 19: Instalim ne sera per automatizim dhe sensore
Masa 25: Implementimi dhe certifikimi Global GAP
Masa 26: Per standardet IFS BRC dhe ose FS
Masa 27: Ferm BIO pas Rialokimit
– Masa 27: Ferm BIO
– Masa 27: Ferm BIO pas Rialokimit Maj 2018
Masa 28: Standardi ISO 22000.2005
Masa 30: Për lindje në të imta dhe gjedh
Masa 31: Ene te certifikuara per shperndarje qumeshti
Masa 37: Mbeshtetje e dorezim prodhimit te qumeshtit te lopes
Masa 38: Mbeshtetje e Bletarise
– Masa 38: Mështetje e bletarisë
– Masa 38: Mbeshtetje e Bletarise pas Rialokimit Maj 20188
Masa 41: Mbështetje për pikat e grumbullimit dhe fermerët për vlerën e fidanëve të perimeve
Masa 42: Dorëzim prodhimi peshkimi
Masa 43: Mbjellje të lashta